W naszym przedszkolu praca dydaktyczno - wychowawcza przebiega w oparciu o następujące programy:

 

Dar Zabawy

Od roku szkolnego 2016/2017 nasze przedszkole realizuje innowację pedagogiczną Dar Zabawy – praca z dziećmi w oparciu o koncepcję pedagogiczną F. Froebla.

Friedrich Froebel, pedagog i kreator wychowania przedszkolnego, za podstawową formę aktywności dzieci uważał zabawę, prowadzącą do wszechstronnego rozwoju i przygotowania do nauki. Szczególną rolę przypisywał tzw. darom. Dary froeblowskie to dary natury oraz materiał dydaktyczny w postaci drewnianych klocków, mozaiki, wełnianych piłeczek, patyczków, pierścieni, punktów. Stanowią one podłoże realizacji podstawy programowej oraz atrakcyjny materiał do zabaw swobodnych pobudzających kreatywne myślenie dzieci.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w dwóch formach: zajęć w kole oraz pracy w czterech grupach zabawowo – zadaniowych (badawcza, twórcza, gospodarcza, darów). Do każdej z grup przypisane są stale zaopatrywane w potrzebne akcesoria i materiały kąciki w sali. Ponadto, w ogrodzie przedszkolnym wydzielono miejsca, w których powstały tzw. ogródki froeblowskie – uprawy roślin prowadzone przez dzieci.

Dbając o jak najwyższy poziom realizacji programu Dar zabawy, kadra pedagogiczna regularnie uczestniczy w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu znajomości oraz praktycznego zastosowania pedagogiki froeblowskiej w codziennej pracy z dziećmi. Od 2017 roku grupa Biedronek może także poszczycić się uzyskaniem Certyfikatu Froeblowska Grupa.

Przedszkole promujące zdrowie

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element kształcenia naszych wychowanków, w związku z czym od 2014 roku nasze przedszkole zostało przyjęte do grona Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, natomiast w 2017 otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.
Zakłada się, że bezpośrednim czynnikiem, w największym stopniu wpływającym na zdrowie każdego człowieka jest jego styl życia. Styl życia można zdefiniować jako sposób życia człowieka – jego zachowania, postawy, działania i ogólną filozofię życiową. Styl życia sprzyjający zdrowiu określa się jako prozdrowotny styl życia. I właśnie jego promowaniem zajmuje się nasza placówka.
Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym uczy się wychowanków, aby w sposób świadomy i wszechstronny dbali o własne zdrowie i bezpieczne środowisko. Każdego roku skrupulatnie planujemy, jak założenia te realizować. Wśród naszych działań można wymienić:
• udział w projektach i programach związanych z szeroko pojętą aktywnością fizyczną (Aktywny Przedszkolak, Przedszkole dla wszystkich przyjazne),
• uczestnictwo w turniejach i konkursach sportowych oraz tanecznych,
• realizacja programów i akcji proekologicznych (Czyste powietrze wokół nas, Śmieci mniej, ziemi lżej, Góra grosza),
• udział w programach profilaktycznych związanych z higieną jamy ustnej (Akademia Aquafresh, Biały ząbek),
• organizacja wycieczek oraz uroczystości opartych na aktywności fizycznej (wycieczki do gospodarstw agroturystycznych, sal zabaw, Festyn Rodzinny Mama, Tata i Ja),
• stałe zajęcia ruchowe (program własny Zabawy muzyczno – ruchowe w terapii dziecka przedszkolnego, zajęcia rytmiczno – taneczne),
• wykorzystywanie różnorodnych metod podczas codziennych zabaw ruchowych (metody: M. Kniesów, R. Labama, K. Orfa, W. Sherborne, Klanza).

Optymistyczne przedszkole

Optymistyczne Przedszkole to ogólnopolski program dla przedszkoli, autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. Celem programu jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, uzdolnień oraz zachęcanie do bycia aktywnym, pogodnym i zaradnym. Nasza placówka może poszczycić się posiadaniem Certyfikatu Optymistycznego Przedszkola od 2015 roku.
Do głównych założeń programu należą:
• tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi,
• rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów,
• swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dziecko,
• rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości,
• uczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
• rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci,
• uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym, przyjaźni.
Optymistyczne Przedszkole ma siedem znaków szczególnych i, na wzór siedmiu kolorów tęczy, składa się z siedmiu modułów:
• kolor czerwony – wychowanie, czyli jak optymistycznie wychować dziecko,
• kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie, czyli diagnoza inteligencji dziecka,
• kolor żółty – sukces każdego dziecka, czyli jak przygotować paszport do kariery dziecka,
• kolor zielony – poziom umiejętności, czyli osiąganie coraz wyższego poziomu umiejętności,
• kolor niebieski – optymistyczni rodzicie, czyli angażowanie rodziców w działania przedszkola,
• kolor granatowy – optymistyczny personel, czyli szkolenia i doskonalenie pracowników,
• kolor fioletowy – promocja, czyli dobry wizerunek przedszkola i promocja działań w środowisku.
Cechy optymistycznych przedszkolaków:
• są pełne inicjatywy, odważne i samodzielne,
• chętnie się uczą, mają szerokie zainteresowania i wiele talentów,
• są kreatywne i pełne fantazji,
• odróżniają dobro od zła, są empatyczne i przyjaźnie nastawione do innych osób,
• mają zrównoważony obraz siebie samych, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości,
• wolą współpracę niż rywalizację.