Przedszkole zatrudnia 20 pracowników, w tym: 12 osób to kadra pedagogiczna wraz z dyrektorem, 8 osób - pracownicy administracji i obsługi. Zespół nauczycielski naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i wciąż dba o własne doskonalenie, systematycznie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, podnosząc tym samym jakość pracy z dziećmi.

 

Personel pedagogiczny

Dyrektor - Małgorzata Świerad

Małgorzata Buchmann - nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Gac - nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Gardiasz - nauczyciel dyplomowany

Aleksandra Olejnik - nauczyciel kontraktowy

Dorota Jagas - nauczyciel dyplomowany

Agnieszka Janicka - nauczyciel dyplomowany

Anna Trojańska - nauczyciel dyplomowany

Karina Makulewicz - nauczyciel języka angielskiego

Specjaliści

Maria Nowoświatłowska - neurologopeda
Celina Glonek - psycholog
Anna Piotrowska-Ferlin - rehabilitant ruchowy

Pracownicy administracji i obsługi

Dobrego klimatu przedszkola nie byłoby bez pracującego fachowo, z zaangażowaniem i w pełni uczestniczącego w życiu placówki personelu administracyjno - obsługowego.

Ewa Motyl - starszy intendent
Violetta Mitura - pomoc nauczyciela
Justyna Szyma - pomoc nauczyciela
Mirosława Gonschior - kucharka
Urszula Domaracka - pomoc kuchenna
Beata Bugla - woźna
Violetta Woś - woźna
Jan Żebrowski - konserwator