Zapraszamy do zapoznania się z dokuemntami, które można pobrać.

Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym uczy się wychowanków, aby w sposób świadomy i wszechstronny dbali o własne zdrowie, a także, by potrafili tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko.

Przedszkole zatrudnia 20 pracowników, w tym: 12 osób to kadra pedagogiczna wraz z dyrektorem, 8 osób - pracownicy administracji i obsługi. Zespół nauczycielski naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i wciąż dba o własne doskonalenie, systematycznie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, podnosząc tym samym jakość pracy z dziećmi.

W naszym przedszkolu praca dydaktyczno - wychowawcza przebiega w oparciu o następujące programy:

Nasze przedszkole jest placówką dwuoddziałową. Liczebność grup nie przekracza 20 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. Grupy są zróżnicowane wiekowo - są w grupie dzieci starsze, bardziej doświadczone i samodzielne oraz młodsze, oczekujące w różnych sytuacjach pomocy. Dzięki temu dzieci mają sposobność zauważenia zróżnicowanych możliwości koleżanek i kolegów.

Nasze przedszkole mieści się w wolnostojącym parterowym budynku usytuowanym przy ul. Prószkowskiej 39 wśród mieszkalnych bloków. Otacza go duży, nasłoneczniony ogród, miejscami zacieniony przez wieloletnie drzewa, wyposażony w atrakcyjny i bezpieczny sprzęt do zabaw, przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo.