Informacje o naborze, znajdą Państwo pod następującym adresem internetowym: rekrutacja do przedszkoli