We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli. Opieka i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w czasie określonym przez rodziców (opiekunów prawnych), przekraczającym 5-godzin pobytu dziecka, są odpłatne.

Informacje o opłatach za przedszkole można uzyskać na stronie internetowej Wydziału Oświaty Miasta Opola.