Szanowni Państwo,

przypominamy, że w dniach od 04 maja godz. 8.00 do dnia 10 maja godz. 16.00 należy w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, złożyć deklarację woli zapisu dziecka do przedszkola.

 Deklaracja jest dostępna na stronie internetowej:

https://nabor.pcss.pl/opole/przedszkole/dokumenty

Podpisaną przez Rodziców deklarację prosimy dostarczyć do przedszkola.

Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

                                                                                       Małgorzata Buchmann