Drodzy Rodzice, prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi, wydanymi przez GIS, odnośnie funkcjonowania placówki przedszkolnej. Poniżej załącznik z niezbędnymi informacjami.

GIS - nowe wytyczne