Filmik z wyzwania, bo i my lubimy pomagać!

https://www.youtube.com/watch?v=BiocJHXJ-8Q&feature=youtu.be