Kilka nowych zadań i ćwiczeń. Dobrej zabawy.

W ramach zabawy w Małego Kucharza, zorganizowanej przez Panią Iwonkę, zamieszczamy kilka zdjęć z pomysłami Naszych przedszkolaków.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniach od 04 maja godz. 8.00 do dnia 08 maja godz. 16.00 należy w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, złożyć deklarację woli zapisu dziecka do przedszkola.

Nowe zadania, ćwiczenia oraz zabawy.

Aktualizujemy najnowsze informacje. Prezydent miasta Pan Arkadiusz Wiśniewski oficjalnie poinformował, iż otwarcie publicznych żłobków, przedszkoli i szkół (w tzw. trybie "opiekuńczym") nastąpi nie wcześniej niż 11 maja.

Zgodnie z rozporządzeniem podanym wczoraj przez MEN, od 6 maja bieżącego roku przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego mają zostać otwarte.

Kolejne zadania, ćwiczenia oraz gry.

Kolejne ćwiczenia i zadania.

Kolejne ćwiczenia oraz zadania.

Kolejny tydzień, kolejne nowości zadaniowe oraz ćwiczeniowe.

Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia, wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności jednostek systemu oświaty.

Kolejna "porcja" zadań, eksperymentów, ćwiczeń oraz zabaw.

Podkategorie