Nowe zadania  i ćwiczenia.

Nowe zadania i ćwiczenia.

Następne ciekawe propozycje zadań, ćwiczeń oraz zabaw.

Kolejne propozycje zadań i ćwiczeń.

Drodzy Rodzice, prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi przeciwepidemicznym, wydanymi przez GIS, odnoście funkcjonowania placówki przedszkolnej. Poniżej załącznik z niezbędnymi informacjami.

GIS - wytyczne

Nowy tydzień, kolejne zadania, zabawy oraz gry.

Kolejne propozycje zadań i ćwiczeń.

Szanowni Rodzice,


informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Opola, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi.

Drodzy Rodzcie, jeśli podjęli Państwo decyzję, dotyczącą przyprowadzania dzieci na zajęcia rewalidacyjne do przedszkola, proszę zapoznać się z umieszczonym poniżej drukiem.

Nowe zadania oraz ćwiczenia.

Kolejne propozycje ćwiczeń i zabaw.

Kolejna dawka nowych zadań, ćwiczeń oraz zabaw.

Podkategorie