Zgodnie z rozporządzeniem podanym wczoraj przez MEN, od 6 maja bieżącego roku przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego mają zostać otwarte.

Kolejne zadania, ćwiczenia oraz gry.

Kolejne ćwiczenia i zadania.

Kolejne ćwiczenia oraz zadania.

Kolejny tydzień, kolejne nowości zadaniowe oraz ćwiczeniowe.

Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia, wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności jednostek systemu oświaty.

Kolejna "porcja" zadań, eksperymentów, ćwiczeń oraz zabaw.

Nowy dzień, nowe ćwiczenia i zabawy. :)

Kolejne propozycje ćwiczeń, zabaw i zadań.

Nowy dzień, nowe zadania i ćwiczenia.

Nowe zestawy ćwiczeń, doświadczeń i zabaw. :)

Nowe interesujące zadania oraz ćwiczenia. Dobrej zabawy. :)

Podkategorie