Misja i Wizja

W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpieczne i kochane. Personel nie szczędzi wysiłku, by każdemu dziecku stworzyć warunki do wielostronnego rozwoju na miarę jego możliwości.

  • Każde dziecko jest dla nas ważne, traktowane indywidualnie i podmiotowo. Wspomagamy rozwój dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.
  • Jesteśmy środowiskiem, w którym wszyscy uczymy się podstaw tolerancji wobec innych, wzajemnego zrozumienia i współpracy.
  • Jesteśmy miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy.
  • Dobrze przygotowujemy naszych wychowanków do podjęcia nauki szkolnej.
  • Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym uczy się wychowanków, aby w sposób świadomy i wszechstronny dbali o własne zdrowie, a także, by potrafili tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko.
  • Dążymy do wychowania przyszłych optymistów, znających własną wartość, umiejących radzić sobie w różnych sytuacjach.
  • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych, oryginalnych rozwiązań.
  • Przygotowujemy wychowanków do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia porażek.
  • Współpracujemy z rodzicami, zabiegamy o ich aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola.