Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania naszej Instytucji.

W załącznikach opublikowano następujące dokumenty

1. Cały Statut Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 38 w Opolu.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w statucie przedszkola.

3. Zmiana nr 1 do statutu.

Podkategorie