Rozkład dnia

DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

6.30 - 8.00Schodzenie się dzieci (grupa łączona) - zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym; rozmowy kierowane i spontaniczne; prace porządkowe.
8.00 - 8.30Gimnastyka poranna - zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; czytanie książek (dzieci młodsze).
8.30 - 9.00Zabiegi higieniczne - przygotowanie do śniadania; śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku; próby dyżurowania przy stole (dzieci starsze).
9.00 - 11.15Zajęcia edukacyjno - wychowawcze: zabawy dydaktyczne, ruchowe, umuzykalniające, plastyczno- techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe zgodnie z programem i wg planu pracy; gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

Realizacja indywidualnych planów edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela wspomagającego. Zajęcia grupowe oraz indywidualne pod kierunkiem psychologa, rehabilitanta, logopedy.

W przerwie II-gie śniadanie.
11.15 - 11.30Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu (dzieci starsze - dyżury).
11.30 - 12.00Obiad (zupa); rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywiania się; zabiegi higieniczne.
12.00 - 14.00Odpoczynek poobiedni w miarę potrzeb dzieci: dzieci młodsze - leżakowanie; w grupie dzieci starszych relaksacja: czas na bajkę - czytanie książek, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, gry planszowe.
14.00 - 14.30Obiad (II danie) - ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku (dzieci starsze).
14.30 - 16.30Zabawy integracyjne, stolikowe, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych zespołach, zabawy dowolne wg zainteresowań, prace porządkowe, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, pobyt na świeżym powietrzu.


Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.00 - 12.00

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu