W pacynkowej krainie

13 lutego w grupie Biedronek odbyły się zajęcie otwarte. Chętni rodzice mogli zobaczyć, jak wyglądają zajęcia wchodzące w skład programu własnego Bawię się, opowiadam i myślę w sposób twórczy. Zajęcia nosiły tytuł W Pacynkowej krainie, a ich główne cele to:

  • Rozwijanie wyobraźni oraz zachęcanie dzieci do używania jej w zabawach i podczas rozwiązywania problemów.
  • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.
  • Doskonalenie ekspresji twórczej werbalnej i plastycznej.
  • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów.
  • Stwarzanie warunków do rozwijania myślenia dedukcyjnego.

Rodzice uczestniczący w zajęciach mogli przekonać się, jak dzieci radzą sobie ze stałym punktem wszystkich zajęć dydaktycznych: rozpoznawaniem wizytówki z własnym imieniem i nazwiskiem podczas sprawdzania obecności, określaniem aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia oraz pogody.


Podczas zabawy ruchowej Wszystko tańczy dzieci poruszały chusteczkami z delikatnego materiału do rytmów słyszanej muzyki. W sali rozbrzmiewała muzyka klasyczna, rock and roll, muzyka irlandzka. Nie zabrakło też afrykańskich rytmów. Potem było o stopień trudniej, bo zadaniem dzieci było tańczyć, ale tylko wskazaną przez nauczyciela częścią ciała - łokciami.


Po przyjemnym, muzycznym wstępie. Czas na bardziej intensywny wysiłek umysłowy - przedszkolne warsztaty z twórczości. Przedszkolaki próbowały tytułować prezentowane przez nauczyciela czarno-białe fotografie. Następnie uczestniczyły w twórczym opowiadaniu. Nie tylko słuchały czytanego i specjalnie dla nich napisanego przez nauczycielkę utworu, ale próbowały samodzielnie wymyślać, co mogło wydarzyć się w kolejnym fragmencie. Tyle ile dzieci, tyle było pomysłów. Prawdziwa skarbnica dziecięcych myśli.


Na zakończenie, dzieci mogły wykazać się twórczością plastyczną. Z przygotowanych na stolikach materiałów plastycznych oraz otrzymanej zwykłej papierowej koperty, musiały stworzyć pacynkę według własnej koncepcji. Tak jak im wyobraźnia podpowiadała.


Bardzo dziękujemy przybyłym rodzicom za zainteresowanie i uczestnictwo w zajęciach!powrót

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu