Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie

Nasze przedszkole mieści się w wolnostojącym parterowym budynku usytuowanym przy ul. Prószkowskiej 39 wśród mieszkalnych bloków. Otacza go duży, nasłoneczniony ogród, miejscami zacieniony przez wieloletnie drzewa, wyposażony w atrakcyjny i bezpieczny sprzęt do zabaw, przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie

Z największą przyjemnością i dumą informujemy, że nasza placówka otrzymała Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. We wrześniu nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów, które wszystkim wyróżnionym placówkom wręczali: Opolski Kurator Oświaty, pan Michał Siek oraz pan Wicekurator Artur Zapała. Certyfikat Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznany na lata 2017-2022 i jest efektem naszych intensywnych działań w kierunku zdrowego stylu życia. Przypominamy, że w ciągu ostatnich trzech lat czynnie promowaliśmy ideę zdrowia w następujących zakresach:

Rok szkolny 2014/2015 - Poprawa niewłaściwego stylu odżywiania się dzieci.

Rok szkolny 2015/2016 - Zdrowy przedszkolak - to aktywny przedszkolak.

Rok szkolny 2016/2017 - Promocja zdrowia poprzez twórczą aktywność dziecka - ZEJDŹ Z KANAPY.

Edukację zdrowotną dzieci w wieku przedszkolnym należy rozumieć jako zamierzony proces działań dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka. Proces ten powinien w dłuższej perspektywie wzbogacić wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawę prozdrowotną, umożliwić nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych. Przyznany nam certyfikat pokazuje, że udało nam się już wiele w tym kierunku osiągnąć.

Oczywiście nie zamierzamy osiąść na laurach i w dalszym ciągu zamierzamy w naszej placówce promować modę na zdrowie.

Wszystkich zainteresowanych w jaki sposób pracowaliśmy, aby zdobyć to uznanie zachęcamy do odwiedzenia zakładki Przedszkole Promujące Zdrowie.
powrót

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu