Przedszkole promujące zdrowie

przedszkole promujące zdrowie Edukacja zdrowotna stanowi ważny element kształcenia naszych wychowanków - uczestniczymy w różnorodnych programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Ponieważ nasze działania są powiązane z założeniami szkoły promującej zdrowie, dlatego też 5 grudnia 2014 r. nasze przedszkole dostąpiło zaszczytu przyjęcia do grona Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Koncepcja takiej instytucji narodziła się w Europie w latach 80-tych. Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 roku jako jeden z pierwszych siedmiu krajów. Uczestniczymy więc w wysiłkach dla tworzenia dobrej edukacji, wzmacniającej potencjał zdrowotny dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola.

więcej

Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie
27.10.2017

Z największą przyjemnością i dumą informujemy, że nasza placówka otrzymała Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.

więcej

Zejdź z kanapy
21.04.2017

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację projektu Promocja zdrowia poprzez twórczą aktywność dziecka - ZEJDŹ Z KANAPY. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi osiągnięciami, jakie odnieśliśmy w ramach projektu.

więcej

Zdrowy przedszkolak - aktywny przedszkolak
19.12.2015

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy hasłem Zdrowy przedszkolak - to aktywny przedszkolak. Naszym celem jest propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.

więcej

Promocja zdrowia w naszym przedszkolu
13.03.2015

W roku szkolnym 2014/2015 nadrzędnym zadaniem stała się poprawa niewłaściwego stylu odżywiania się dzieci. W tym celu podjęliśmy szereg działań zmierzających do ukształtowania u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych.

więcej

W pacynkowej krainie
13.03.2015

13 lutego w grupie Biedronek odbyły się zajęcie otwarte. Chętni rodzice mogli zobaczyć, jak wyglądają zajęcia wchodzące w skład programu własnego Bawię się, opowiadam i myślę w sposób twórczy. Zajęcia nosiły tytuł W Pacynkowej krainie.

więcej

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu