Przedszkole zatrudnia 20 pracowników, w tym: 12 osób to kadra pedagogiczna wraz z dyrektorem, 8 osób - pracownicy administracji i obsługi. Zespół nauczycielski naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i wciąż dba o własne doskonalenie, systematycznie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, podnosząc tym samym jakość pracy z dziećmi.

 

Personel pedagogiczny

Dyrektor - Małgorzata Świerad

Małgorzata Buchmann nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Gac nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Gardiasz nauczyciel dyplomowany

Martyna Grońska nauczyciel kontraktowy

Dorota Jagas nauczyciel dyplomowany

Agnieszka Janicka nauczyciel dyplomowany

Anna Trojańska nauczyciel mianowany

Iwona Zyła nauczyciel kontraktowy

Specjaliści

Maria Nowoświatłowska neurologopeda
Ewa Partykowska psycholog
Anna Piotrowska-Ferlin rehabilitant ruchowy

Pracownicy administracji i obsługi

Dobrego klimatu przedszkola nie byłoby bez pracującego fachowo, z zaangażowaniem i w pełni uczestniczącego w życiu placówki personelu administracyjno - obsługowego.

Ewa Motyl starszy intendent
Violetta Mitura pomoc nauczyciela
Justyna Szyma pomoc nauczyciela
Mirosława Gonschior kucharka
Urszula Domaracka pomoc kuchenna
Beata Bugla woźna
Wioleta Braun woźna
Jan Żebrowski konserwator