Program

W naszym przedszkolu praca dydaktyczno - wychowawcza przebiega w oparciu o następujące programy:Dar zabawy. Program wychowania przedszkolnego

Autor: Barbara Bilewicz-Kuźnia

Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.

Dary to materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków, w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, to mozaiki, patyczki, pierścienie, i punkty. Służą one dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury.Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki

Autorzy: Anna Pawłowska - Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos

Dziecko w swoim żywiole to nowoczesny program wychowania przedszkolnego przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych w przedszkolu - od trzylatków do pięciolatków. Jest on owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i psychologów, którzy zaproponowali nowy, oryginalny sposób organizacji materiału. Roczny cykl pracy porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze). Są to żywioły najbardziej uniwersalne, powszechne i niepodważalne elementy rzeczywistości. Doświadcza ich każdy, bez nich nie dzieje się nic. Takie podejście pozwala pokazać dziecku świat w ciekawej, przemawiającej do wyobraźni perspektywie.

Dziecko w swoim żywiole to program praktycznej i użytecznej wiedzy, opracowany z myślą o przygotowaniu dzieci do szkoły zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej.Skarbiec nauczyciela-terapeuty - czyli od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych

Autorzy: Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska

[...] mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi [...] - zachęcał Janusz Korczak. Proces uczenia się małego dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętności i gromadzeniu doświadczeń. Każde dziecko musi mieć określone miejsce w społeczeństwie, swoje prawa i obowiązki, w tym prawo do rozwoju, który dorośli powinni wspomagać.

Chcąc zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania zarówno dziecka, jak i środowiska, autorki zgromadziły materiały, które mogą być pomocne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze ogólnorozwojowym, stymulacyjnym, korekcyjnym lub kompensacyjnym. Opracowanie obejmuje szeroko pojętą pracę terapeutyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym.Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

Autorzy: Katarzyna Krajewska, Anna Franczyk

Są to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i specjalnych.Zabawy muzyczno - ruchowe w terapii pedagogicznej dziecka przedszkolnego

Autor: Małgorzata Buchmann - program własny nauczycielki PPI 38

Zabawy muzyczno - ruchowe w terapii pedagogicznej dziecka przedszkolnego to program, który łączy ze sobą muzykę i ruch. Głównym celem programu jest kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej, która jest podstawą muzykalności i wykonawstwa muzycznego, kształcenie estetycznego wyrazu ruchowego, rozwijanie sprawności fizycznej, ogólnej kultury ruchu i zachowania się.

Zajęcia muzyczno-ruchowe są urozmaicane śpiewem, grą na instrumentach, dźwięko-szmerami wydobywanymi z niekonwencjonalnych źródeł dźwięku (na przykład przedmioty codziennego użytku: papier, plastikowe kubeczki, a także ręce i nogi odpowiednio poruszane - pstrykanie, tupanie, szuranie).Bawię się, opowiadam i myślę w sposób twórczy

Autor: Anna Trojańska - program własny nauczycielki PPI 38

Program Bawię się, opowiadam i myślę w sposób twórczy to cykl zajęć, które mają na celu stwarzanie dzieciom przestrzeni, w której będą mogły się realizować, budować realną samoocenę, także uczyć się alternatywnego widzenia oraz wyjaśniania różnych przedmiotów i zjawisk. Nadrzędnym celem realizowanych na piątkowych zajęciach zabawach i ćwiczeniach jest inspirowanie dzieci - stwarzanie warunków, które będą rozwijać u nich twórczość i innowacyjność. Na zajęciach nie będzie gotowych odpowiedzi, do wszystkiego dzieci będą dochodzić same. Będzie za to dużo myślenia rękami, planowania własnych działań, samodzielnego projektowania wytworów, dużo twórczych opowiadań i zabaw werbalnych.Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

Autor: Małgorzata Buchmann - program własny nauczycielki PPI 38

Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną to program, którego głównym celem jest ułatwienie dzieciom i rodzicom przystosowanie się do nowej sytuacji w sposób możliwie najmniej bolesny. Program obejmuje kilka spotkań dla nowych przedszkolaków i ich rodziców. W tym czasie dzieci mają okazję poznać wszelkie aspekty życia przedszkolnego, swoje panie oraz całe otoczenie przedszkolne.

Korzyści dla dzieci, rodziców i nauczycieli wynikające z udziału w dniach adaptacyjnych:

 • Dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z przedszkolem.
 • Dzieci i rodzice oraz nauczyciele mają możliwość wzajemnego poznania się, nawiązania serdecznego kontaktu.
 • Dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z organizacją pracy przedszkola, formami i metodami pracy.
 • Dzieci i rodzice mogą uczestniczyć w organizowanych zabawach służących łatwej adaptacji, integrowaniu się dzieci i dorosłych.
 • Dyrektor i nauczycielki mają możliwość rozpoznania potrzeb i oczekiwań dzieci i dorosłych poprzez wywiady i ankiety.

Program obejmuje 5 spotkań:

 1. Pierwsze spotkanie z przedszkolem - Poznajmy się.
 2. Drugie spotkanie z przedszkolem - Zabawy rytmiczne.
 3. Trzecie spotkanie z przedszkolem - Zajęcia plastyczne
 4. Czwarte spotkanie z przedszkolem - Wesołe zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 5. Piąte spotkanie z przedszkolem - Zabawy ruchowe.


Literatura sposobem na rozwiązywanie emocjonalnych problemów dziecka

Program własny, autorstwa nauczycielek Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 38 w Opolu - Agnieszki Janickiej i Małgorzaty Gardiasz.

W programie "Literatura sposobem na rozwiązywanie emocjonalnych problemów dziecka" wyznacznikiem do formułowania treści kształcenia i wychowania są zadania mające na celu przygotowywanie dziecka w wieku przedszkolnym do rozwijania emocjonalności i empatii oraz kształtowania prawidłowych postaw społeczno - moralnych i właściwych stosunków rówieśniczych.

Dziecko poprzez kontakt z literaturą uczy się utożsamiania z bohaterem literackim, rozumienia jego emocji, wyciągania wniosków, tworzenia pozytywnych wzorców zachowania.

Treści kształcenia podzielone zostały na 9 bloków tematycznych:

 1. Nieśmiałość i poczucie wstydu.
 2. Niskie poczuce własnej wartości.
 3. Nauka odmawiania.
 4. Używanie brzydkich słów.
 5. Agresja u rówieśników - jak sobie z nią radzić.
 6. Akceptacja odmienności.
 7. Pokonywanie bólu.
 8. Przezwyciężanie lęku.
 9. Radzenie sobie ze smutkiem.
(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu