Opłaty

Informacje o opłatach za przedszkole można uzyskać na stronie internetowej
Wydziału Oświaty Miasta Opola.

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu