O nas

Nasze przedszkole mieści się w wolnostojącym parterowym budynku usytuowanym przy ul. Prószkowskiej 39 wśród mieszkalnych bloków. Otacza go duży, nasłoneczniony ogród, miejscami zacieniony przez wieloletnie drzewa, wyposażony w atrakcyjny i bezpieczny sprzęt do zabaw, przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu

Jesteśmy placówką dwuoddziałową. Liczebność grup nie przekracza 20 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. Grupy są zróżnicowane wiekowo - są w grupie dzieci starsze, bardziej doświadczone i samodzielne oraz młodsze, oczekujące w różnych sytuacjach pomocy. Dzięki temu dzieci mają sposobność zauważenia zróżnicowanych możliwości koleżanek i kolegów. W takich grupach dzieciom niepełnosprawnym łatwiej jest znaleźć swoje miejsce.
W celu zapewnienia naszym wychowankom jak najlepszej edukacji i opieki, w każdej grupie pracują jednocześnie dwie nauczycielki - nauczycielka prowadząca i nauczycielka wspomagająca oraz pomoc nauczyciela (niania).

Integracja w naszym przedszkolu to wspólna zabawa, nauka dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Umożliwia to zdobycie kompetencji społecznych, a także stwarza możliwość zaspokojenia wielu potrzeb.
Choć każde dziecko jest inne, to jednocześnie wszystkie mają te same potrzeby: bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, przynależności, sukcesu, aktywności. Jednakże jedne potrzebują więcej miłości, drugie pragną osiągnąć sukces, inne zaś szukają wzoru do naśladowania.
Staramy się sprostać potrzebom wszystkich naszych wychowanków.

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu

Planując zajęcia z całą grupą nauczyciel prowadzący dostosowuje metody i formy pracy, a także kieruje aktywnością dzieci tak, by każde z nich na miarę swoich możliwości włączyło się do zajęć i odniosło sukces.
W trakcie tych zajęć dzieci niepełnosprawne mają zapewnione wsparcie nauczyciela wspomagającego, tak, aby mogły wykonać postawione przed nimi zadanie i uczestniczyć w zabawie.
Ponadto życzliwą pomoc zarówno dzieciom niepełnosprawnym jak i sprawnym okazuje zawsze niania.
Oprócz zajęć grupowych nasi niepełnosprawni wychowankowie uczestniczą w zajęciach rozwojowo - terapeutycznych prowadzonych indywidualnie. Zatrudnieni w przedszkolu specjaliści - psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy dostosowują indywidualny program pracy do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Tak prowadzona integracja stwarza dzieciom niepełnosprawnym warunki umożliwiające im włączenie się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków, by niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontakcie z rówieśnikami.
Dzieci sprawne natomiast uczą się tolerancji, dostrzegania potrzeb innych, nabywają świadomości, że pomoc jest normalnością a nie wymuszonym zachowaniem, że "inność" jest nieistotna dla przyjaźni, koleżeństwa, wspólnej zabawy.

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu