Dar Zabawy

dar zabawy W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji innowacji pedagogicznej Dar Zabawy - praca z dziećmi w oparciu o koncepcję pedagogiczną F. Froebla

Friedrich Froebel to niemiecki pedagog, teoretyk i czołowy kreator wychowania przedszkolnego. Za podstawową formę aktywności dzieci uważał zabawę, która winna prowadzić do wszechstronnego rozwoju i przygotowania do nauki. Szczególną rolę przypisywał tzw. darom. Dary froeblowskie to dary natury oraz materiał dydaktyczny w postaci drewnianych klocków, mozaiki, wełnianych piłeczek, patyczków, pierścieni, punktów. Dary stanowią podłoże do realizowania całej podstawy programowej - nabywania wiedzy o świecie. Ponadto są atrakcyjnym materiałem do zabaw swobodnych, ćwiczeń umysłowych, twórczych, którym towarzyszy recytacja, śpiew, badanie, porównywanie, poznawanie cech przedmiotów i zjawisk, ruch, prace manualne.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone według programu Dar Zabawy realizowane są w dwóch formach: zajęcia w kole, zajęcia w czterech grupach zabawowo-zadaniowych (badawcza, twórcza, gospodarcza, darów). Pozwala to na poznawanie świata wszystkimi zmysłami i z wielu perspektyw.

Przygotowania do realizacji programu Dar Zabawy rozpoczęto od szkolenia kadry pedagogicznej przez edukatorów z Lublina - Froebel.pl, uczestnictwa nauczycielek w Ogólnopolskiej Konferencji Froeblowskiej Kreowanie nowej rzeczywistości edukacyjnej, przygotowania sal - wydzielenie kącików (darów, badawczego, gospodarczego, twórczego), zaopatrzenie ich w potrzebne akcesoria, materiały.

Z przyjemnością informujemy, iż grupa Biedronek może się poszczycić uzyskaniem w październiku 2017 r. Certyfikatu Froeblowska Grupa.powrót

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu