Dar Zabawy

dar zabawy W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji innowacji pedagogicznej Dar Zabawy - praca z dziećmi w oparciu o koncepcję pedagogiczną F. Froebla

Friedrich Froebel to niemiecki pedagog, teoretyk i czołowy kreator wychowania przedszkolnego. Za podstawową formę aktywności dzieci uważał zabawę, która winna prowadzić do wszechstronnego rozwoju i przygotowania do nauki. Szczególną rolę przypisywał tzw. darom. Dary froeblowskie to dary natury oraz materiał dydaktyczny w postaci drewnianych klocków, mozaiki, wełnianych piłeczek, patyczków, pierścieni, punktów. Dary stanowią podłoże do realizowania całej podstawy programowej - nabywania wiedzy o świecie. Ponadto są atrakcyjnym materiałem do zabaw swobodnych, ćwiczeń umysłowych, twórczych, którym towarzyszy recytacja, śpiew, badanie, porównywanie, poznawanie cech przedmiotów i zjawisk, ruch, prace manualne.

więcej

(c) Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu